Geofencing

Geofencing är en funktion för att markera ut områden i den fysiska världen för att agera som

avtryckare för händelser i den digitala världen. När realtids positioneringssystemet detekterar att en position är inom ett angivet området kan händelseförlopp specifika för det angivna området utföras av Chimeslabs system.

CHIMESLAB ONE

Automatiserade processer

Genom att Chimeslabs unika system tillåter att händelseförlopp kopplas till områden markerade med geofencing blir det möjligt att minska mängden manuella processer till förmån för automatiska flöden.

Geofencing står till grund för nästan all funktionalitet inom Chimeslabs realtids positionerings lösning. Det berör handhygien, zon registrering, smittspårning, stöld och mycket mer.

CHIMESLAB ONE

Analog till digital

Med geofencing integreras sjukhuset på riktigt in i den digitala världen.
Händelser i vardagen kopplas enkelt till händelser i digitala system.

Tillsammans med Chimeslabs inbyggda flödes hanteringssystem är möjligheterna för vad som går att uppnå med geofencing så gott som ändlösa.

VILL DU VETA MER?
VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!