Realtids-positioneringssystem

Chimeslab utvecklar morgondagens positionerings-mjukvara.
En lösning gjord för att lätt anpassas för olika behov.

Systemet är ett så kallat RTLS (real time locating system) system.
Genom olika tekniker, däribland WIFI, BLE, RFID eller UWB kan föremål utrustade med speciella taggar positioneras i systemet.

Positioneringsdata öppnar upp för flera möjligheter:

Överblick

En kartvy som i realtid visualiserar positionsdata över ett eller flera våningsplan samtidigt.
Följ arbetsgrupper och utrustning eller få direkt indikering om vart ett larm har aktiverats någonstans.

Hitta utrustning

Det är enkelt att hitta utrustning utan att behöva leta, all information om vart utrustning är sparas och går snabbt att söka fram. Användarvänliga klienter kan visa vilken utrustning som är närmast och hur man snabbt finner den.

Automatiserade händelseförlopp

Positionsdata används för att beskriva arbetsflöden. Ett operationsflöde med automatiserad beställning av städning sker genom att detektera när en patient kommer in i en operationssal och sedan lämnar operationssalen. Genom att detektera dessa händelser kan systemet automatiskt boka in städning för den nyligen använda operationssalen.

Nyttjandegrad

Med Chimeslabs mjukvarulösning finns en betydande nyttjandegrad när positionsdata som samlats in över en längre period analyseras för att bedöma hur mycket ett föremål eller ett rum används. Med denna datainsamling som underlag kan verksamheten lättare ta strategiska beslut.

0
Timmar/månad det söks efter utrustning
0
Antal procent som gett upp letandet

Förbättrad patientvård idag och i framtiden

Genom att minska ledtider, automatisera processer och förbättra insikten i hur verksamheten använder föremål och nyttjar lokaler hjälper Chimeslab sjukvården att vara på topp varje dag.

Chimeslab erbjuder ett omfattande klient paket framtaget för att få ut det mesta av realtidspositionering. Utöver klienterna finns flera möjligheter till integration med befintliga och nya mjuk- och hårdvarulösningar via vårt öppna API.

Asset Tracking

Förlorad tid mellan att behöva och använda utrustning minimeras.

Läs mer

Chimeslab One-systemet

RTLS teknologin samarbetar ”sömlöst” genom hela systemet.

Läs mer

Smittspårning

Personal och utrustning som har varit i kontakt med infekterade miljöer kan lätt spåras.

Läs mer

Wayfinding – Hitta vägen

Med Chimeslab Wayfinding kan patienter och vikarierande personal lätt hitta till rätt plats i sjukhusområdet.

Läs mer

Handhygien

Chimeslab One loggar automatiskt uppsättning/regler för hur handhygienen ska skötas.

Läs mer

Geofencing

Utvalt område konfigureras i systemet där regler sätts upp för att sen kunna efterföljas.

Läs mer

Zonräkning

Entrén blir definierad som en karta. Regler sätts upp för att automatiskt hålla koll på exempelvis rullstolar.

Läs mer

Stöld

Regler definieras i systemet för att kunna meddela anställda när viss utrustning närmar sig en utgång.

Läs mer

VILL DU VETA MER?
VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!