Chimeslab Pre Guard

Minska stölder på sjukhus med Chimeslab Alarm™

”Flera miljonstölder av endoskopiutrustning på kort tid. Under måndagen upptäcktes att endoskopiutrustning för miljontals kronor försvunnit från Universitetssjukhuset i Linköping och Karolinska universitetssjukhuset i Solna. En stöld av liknande utrustning skedde bara för några veckor sedan vid Karlskoga lasarett, och i fjol drabbades sjukhuset i Norrtälje.”

(Källa: Läkartidningen)

Varje genomförs stölder på sjukhus till mångmiljonbelopp. Det handlar om narkotikapreparat, rullstolar och ibland riktigt dyr utrustning.

Att utrustning försvinner är inget ovanligt. Ibland råkar personal av misstag ta med sig något till en annan avdelning men alltför många gånger handlar det om ren stöld.

Upptäck stöldförsöket i tid

Chimeslab Alarm™ är en mjukvarulösning för att minska stölder på sjukhus. Genom att spåra dyrbar och stöldbegärlig utrustning skickas ett larm ut när dessa är på väg att föras bort från sjukhusets lokaler. Larmet kan skickas till personalens bärbara enheter, kopplas till dataskärmar och aktivera dörrlås. Genom att upptäcka stöldförsöket i tid minimeras risken att sjukhuset måste investera i ny utrustning.

Minska stölder på sjukhus med Chimeslab Alarm

 Chimeslab Alarm™  spårar och skickar larm när stöldbegärlig utrustning är på väg att föras bort från sjukhusets lokaler.


Verkställande Direktör

En säker förskola - kontakta Joakim Verona, Chimeslab

JOAKIM VERONA
joakim.verona@chimeslab.se
Tel: 070-545 94 54