Chimeslab Pre Guard

Chimeslab Smittspårning™ – förhindrar smittspridning

Drygt en tredjedel av alla vårdskador är vårdrelaterade infektioner. Varje år får närmare 65 000 patienter på svenska sjukhus en vårdrelaterad infektion av varierande allvarlighetsgrad, och uppskattningsvis 50 procent av infektionerna kan undvikas. En vårdrelaterad infektion kostar i genomsnitt 107 000 kronor för svensk sjukvård.

(Källa: Socialstyrelsen)

När sjukhus drabbas av smittspridning så görs ett omfattat arbete för att desinfektera rum och utrustning. Många gånger behövs även patienter och besökare sättas i karantän.

När smittspridningen är ett faktum så utförs en manuell kartläggning för att identifiera var smittan kommer ifrån för att kunna få stopp på den.

Spåra utrusning och hitta kontaktytor

Med hjälp av Chimslab Smittspårning™ kan du spåra utrustning som flyttats runt för att sedan räkna fram vilka rum och områden som sannolikt varit i kontakt med smittan. Systemet samlar in datainformationen och gör det möjligt för sjukhuset att snabbt få en överblick kring de områden och de möjligt infekterade föremålen som behöver desinfekteras.

Minskar mängden av kasserad utrustning

Chimeslab Smittspårning™ visar tydligt vilka föremål som kan vara kontaminerade vilket minskar mängden utrustning som behöver kasseras för att motverka smittspridning.

Förhindra smittspridning med Chimeslab Smittspårning

Chimeslab Smittspårning™ räknar ut vilka rum som varit i kontakt med en smittbärare.
Sjukhuset får snabbt en översikt över vilken utrustning och vilka rum samt områden som kan vara kontaminerade. 


Verkställande Direktör

En säker förskola - kontakta Joakim Verona, Chimeslab

JOAKIM VERONA
joakim.verona@chimeslab.se
Tel: 070-545 94 54