Chimeslab Pre Guard

Positioneringsteknik med hjälp av RTLS teknik:

Chimeslab Asset Tracking™ – spårar borttappade föremål

Ett sjukhus innebär en arbetsplats i rörelse där stressen är hög och tiden är knapp. Alltför ofta går dyrbar tid åt till att leta efter utrustning och föremål som inte ligger där de ska. Tid som personalen istället kunde ha spenderat på att utföra ett mer kvalitativt arbete.

Asset Tracking™ är en mjukvara som är utvecklad med hjälp av RTLS teknik och innebär att problemet kring att spåra och hitta föremål snabbt angrips.

Mjukvaran är lätt att använda och fungerar utmärkt på både stationära och mobila enheter. Personal kan lätt komma åt appen via sin arbetstelefon och genom en enkel sökning få fram var föremålet befinner sig.

Vissa sjukhus har även valt att montera en pekskärm på väggen i korridoren vilket gör det enkelt och snabbt för personalen att söka efter den saknade utrustningen.

Vad innebär RTLS?

RTLS (Real-Time Location Services) är en positioneringsteknik som i realtid talar om för dig var det behövs extra insatser. I den digitala lösningen Asset Tracking™ har vi utvecklat mjukvaran till att specifikt spåra saknad utrustning. Vi har fokuserat på att sjukhuspersonal ska ägna mindre tid till att leta utrustning för att istället använda resurserna till något mer produktivt.

Chimeslabs RTLS-baserade lösning bygger på teknik som zonindelning med IR, identifiering av kritiska punkter och triangulering.

RTLS teknik spårar borttappad utrustning för sjukhus

Chimeslabs utvecklade produkter är sömlösa (seamless) vilket innebär att de kan installeras och användas oavsett vilken teknisk lösning ni har idag.


Verkställande Direktör

En säker förskola - kontakta Joakim Verona, Chimeslab

JOAKIM VERONA
joakim.verona@chimeslab.se
Tel: 070-545 94 54