Chimeslab Pre Guard

Registrering inom en zon – Chimeslab Zonräkning™

Genom att använda sig av tekniken geofencing ges möjligheten att definiera flera områden eller zoner inom sjukhusets lokaler. Ett användbart område är exempelvis att automatiskt inventera föremål.

Som exempel kan vi ta rullstolar. I många entréer till sjukhus finns det behov av ett antal rullstolar för ankommande och avresande patienter. En automatiskt registrering inom en zon innebär en inventering. Personalen behöver inte hålla reda på om det finns ett överskott eller underskott av rullstolar.

Med ett automatiskt inventariesystem sparar sjukhuset både tid och pengar. Chimeslab Zonräkning™ ger personalen möjlighet att agera proaktivt för att motverka över- eller underskott vilket ger en bättre vårdmiljö.

Registrering inom en zon för automatisk inventering på sjukhus

Chimeslab Zonräkning™ skickar meddelande när ett överskott eller underskott av rullstolar upptäcks.


Verkställande Direktör

En säker förskola - kontakta Joakim Verona, Chimeslab

JOAKIM VERONA
joakim.verona@chimeslab.se
Tel: 070-545 94 54