Chimeslab Pre Guard

Hitta rätt på sjukhus med Chimeslab Wayfinding™

Ett sjukhus består av komplexa byggnader och det är inte lätt att hitta rätt på sjukhus. Med Chimeslab Wayfinding™ blir allt betydligt enklare.

Att hitta rätt på sjukhus har visat sig inte alltid vara så enkelt.

  • Besökare har svårt att hitta rätt avdelning
  • Patienter kan villa bort sig
  • Leverantörer hittar inte rätt leverensplats
  • Vikarier och tillfällig personal känner inte till omgivningen vilket kan försena vårdprocessen

Är dessutom en korridor avstängd för reparation, underhåll eller smittorisk blir letandet efter en alternativ väg tidsödande.

Tydlig instruktion om hur du snabbast når ditt mål

Chimeslab Wayfinding™ har en tydlig vägvisningsfunktion som gör att det blir enkelt för alla att hitta rätt. Mjukvaran är utvecklad för att fungera på både stationära som mobila enheter. Den är enkel att använda och du får tydliga instruktioner om hur du snabbast når ditt mål.

Hitta rätt hela vägen från start till mål

Chimeslab Wayfinding™ hjälper dig hela vägen. Oavsett om du är patient, besökare eller en leverantör så kommer du att få vägledning ändå från din utgångspunkt, till sjukhuset för att till sist lotsa dig till din destination inne i byggnaden.

Hitta rätt på sjukhus med Chimeslab Wayfinding

Chimeslab Wayfinding™ har en tydlig vägvisningsfunktion som gör att det blir enkelt för alla att hitta rätt. 


Verkställande Direktör

En säker förskola - kontakta Joakim Verona, Chimeslab

JOAKIM VERONA
joakim.verona@chimeslab.se
Tel: 070-545 94 54