Chimeslab Pre Guard

Chimeslab Handhygien™ – förebygger smittspridning och infektioner

Infektioner som uppstår i samband med vård och behandling drabbar miljontals människor varje år i hela världen. I Sverige har nästan var tionde patient på svenska sjukhus en infektion till följd av vård och behandling. En del av dessa infektioner uppstår till följd av smittspridning. Genom att vård- och omsorgspersonal följer basala hygienrutiner där handhygien ingår som en viktig åtgärd kan smittspridningen förebyggas och infektioner minskas.

(Källa: Folkhälsomyndigheten)

Med hjälp av Chimeslab Handhygien™ kan handhygienens rutiner automatiskt följas och uppfyllas. Systemet följer automatiskt personalens hygienrutiner vilket innebär att inget manuellt förfarande behövs.

Rapporter visar var handhygien brister

Systemet positionerar personalen och markerar var desinfektionszonerna finns. Via ett användarvänligt gränssnitt kan sedan rapporter och underlag för hur väl rutinerna uppfylls tas fram.

Rapporterna visar tydlig vilka områden som är mest utsatta för nedsatt handhygien och därmed smittorisk.

Vår lösning ser till att sjukhuset riktlinjer för hygien efterföljs vilket gör att risken för infektioner och smitta minskar.

Chimeslab Handhygien - minskar infektioner och smittorisk

Chimeslab Handhygien™ följer automatiskt hur väl handhygienens rutiner uppfylls, inget manuellt förfarande behövs.


Verkställande Direktör

En säker förskola - kontakta Joakim Verona, Chimeslab

JOAKIM VERONA
joakim.verona@chimeslab.se
Tel: 070-545 94 54