Chimeslab Pre Guard

Chimeslab Geofencing™ – där den fysiska världen möter den digitala

Geofencing eller ”Geostaket” är ett geografiskt avgränsat eller definierat område som bestämts och som ”inhägnats” med en programvara. Geostaket används för att övervaka eller kartlägga ett objekts rörelser eller förflyttningar. I regel används en GPS-enhet som rapporterar sina koordinater, det vill säga förflyttningar. I bakomliggande system på karta eller med larm visar systemet om enheten kommit in i eller lämnar området. Den internationella facktermen för geostaket är geofence.

(Källa: Wikipedia)

Automatiserade processer med Geofencing

Systemet tillåter att olika händelseförlopp kopplas till fysiska områden markerade med geofencing. I och med detta blir det möjligt att minska mängden manuella processer till förmån för automatiska flöden.

Geofencing är en teknik som återkommer i nästan alla tjänster vi på Chimeslab utvecklar inom realtidspositionering. Tekniken återfinns bland annat i våra produkter inom  handhygien, zonräkning och smittspårning.

Det digitala sjukhuset

Chimeslab Geofencing™ integrerar sjukhuset hela vägen in i den digitala världen. Händelser i vardagen kopplas till händelser i det digitala systemet.
Tillsammans med inbyggda flödeshanteringssystem är möjligheterna för vad som går att uppnå med geofencing så gott som ändlösa.

Chimeslab Geofencing – där den fysiska världen möter den digitala

Chimeslab Geofencing™ integrerar sjukhuset hela vägen in i den digitala världen.


Verkställande Direktör

En säker förskola - kontakta Joakim Verona, Chimeslab

JOAKIM VERONA
joakim.verona@chimeslab.se
Tel: 070-545 94 54