Chimeslab Pre Guard

Chimeslab One™ – förbättrar kommunikationen mellan människa och digitala verktyg

Vi har en tydlig målsättning och vision. Att med hjälp av senaste tekniken förbättra kommunikationen mellan människor i användandet av digitala verktyg.

Med digitala verktyg menas datorer, läsplatta, digitalkamera, mobiltelefon och alla former av teknik som används för att kommunicera någonting.

Till hjälp har vi utvecklat ett realtidslokaliseringssystem som är flexibelt nog för att kommunicera med all din befintliga hård- och mjukvara.

Vårt huvudfokus är arbetsplatser med personalbrist, stressig tillvaro och hårda budgetkrav. Detta har gjort att våra lösningar i dagsläget är anpassat för skola, hälso- och sjukvård.

Vi kallar systemet Chimeslab One™.

Passiv och aktiv teknik för realtidslokalisering

Det handlar bland annat om att i realtid lokalisera utrustning, stölder och människor men också att säkra hygien, smittspridning och lokalkännedom. Möjligheterna med Chimeslab One™ är nästintill obegränsade. Men mer konkret handlar det om att minska manuella processer till förmån för automatiska flöden för att spara tid, pengar och resurser.

Chimeslab One™ – ett sömlöst system

Chimeslab One™ är ett sömlöst system och fungerar med alla typer av hårdvara. Det betyder att systemet kan återanvända din redan befintliga infrastruktur vilket i sin tur sänker framtida investeringskostnader.

Tack vare dess flexibilitet är Chimeslab One också framtidssäkert eftersom det är enkelt att anpassa en installation till nya krav och ny maskinvara.

Chimeslabs utvecklade produkter är sömlösa (seamless) vilket innebär att de kan installeras och användas oavsett vilken teknisk lösning ni har idag.


Verkställande Direktör

En säker förskola - kontakta Joakim Verona, Chimeslab

JOAKIM VERONA
joakim.verona@chimeslab.se
Tel: 070-545 94 54